Entreprenadrätt – Konsultens roll enligt ABK 09

Håll utkik efter nytt datum till hösten!

Grundkurs för entreprenörer och beställare som anlitar konsulter med tillämpning av villkoren i ABK 09.

Genomgång av den grundläggande regleringen i ABK 09 samt hur ABK 09 förhåller sig till AB 04 respektive ABT 06 i olika skeden av projekten utifrån de standardvillkor som tillämpas.

Föreläsare advokaterna Fredrik Ulvenfalk Berg och Gustaf Cederschiöld.