Entreprenadrätt – Konsultens roll enligt ABK 09

Grundkurs för entreprenörer och beställare som anlitar konsulter med tillämpning av villkoren i ABK 09.

Genomgång av den grundläggande regleringen i ABK 09 samt hur ABK 09 förhåller sig till AB 04 respektive ABT 06 i olika skeden av projekten utifrån de standardvillkor som tillämpas.

Föreläsare advokaterna Fredrik Ulvenfalk Berg och Gustaf Cederschiöld.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.
Fredag 22 mars 2019, kl 09.00–16.00, frukost serveras från kl. 08.30. 

Pris och anmälan 

Kursavgift 6.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost, lunch och fika, samt förekommande fall kursmaterial.