Dataskyddsförordningen (GDPR) – hur regelverket ska efterlevas

Genomgång av regelverket med fokus på de grundläggande principerna, de registrerades rättigheter och personuppgiftsbiträdesavtal.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är rådgivare, bolagsjurist, IT-ansvarig, medlem i ledningsgruppen och till dig som ska bli dataskyddsombud.

Föreläsare advokaterna Anna Fernqvist Svensson och Natalie Franke.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.
Fredag 8 mars 2019, kl 09.00–16.00, frukost serveras från kl. 08.30. 

Pris och anmälan 

Kursavgift 6.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost, lunch och fika, samt förekommande fall kursmaterial.