Dataskyddsförordningen (GDPR) – hur regelverket ska efterlevas

Håll utkik efter nya kursdatum till hösten!

Genomgång av regelverket med fokus på de grundläggande principerna, de registrerades rättigheter och personuppgiftsbiträdesavtal.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är rådgivare, bolagsjurist, IT-ansvarig, medlem i ledningsgruppen och till dig som ska bli dataskyddsombud.

Föreläsare advokaterna Anna Fernqvist Svensson och Natalie Franke.