Entreprenadrätt – kurs i AB 04 och ABT 06

Kursen riktar sig till dig som arbetar som platschef, projekt-, arbetsledare eller innehar annan befattning på exempelvis bygg-, anläggnings- eller installationsföretag.

Vi fokuserar på de vanligaste och viktigaste villkoren för projekt där standardvillkor i AB 04 eller ABT 06 tillämpas.

Föreläsare advokaterna Krister Lindgren och Helena Berger.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 
Torsdag 16 maj 2019, kl 09.00–16.00, frukost serveras från kl. 08.30.

Pris och anmälan

Kursavgift 6.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost, lunch och fika, samt förekommande fall kursmaterial.