Entreprenadrätt – Grundkurs i AB 04 och ABT 06

Detta är Hellströms heldagskurs som behandlar alla grundläggande frågor inom entreprenadrätten utifrån de vanligaste standardvillkoren. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar som platschef, projekt-, arbetsledare eller innehar annan befattning på exempelvis bygg-, anläggnings- eller installationsföretag. Vi fokuserar på de viktigaste villkoren för projekt där standardvillkor i AB 04 eller ABT 06 tillämpas. 

Föreläsare advokaterna Fredrik Ulvenfalk Berg och Gustaf Cederschiöld.

Innehåll

Vi kommer del att fokusera på de mest grundläggande villkoren för att ge er hela systematiken i AB 04 och ABT 06 och peka på de skillnader som finns mellan dessa villkor. Dessutom tittar vi på de viktigaste villkoren som ni behöver känna till och tillämpa i projekt där dessa standardvillkor tillämpas. Hur ska ÄTA-arbeten bäst hanteras för att hålla tempot uppe i projektet? Kan det bli lättare att få ÄTA-arbetena godkända och betalda? Hur gör jag när beställaren inte verkar lyssna eller vill följa alla avtalsvillkor? Sedan har ni säkert andra erfarenheter eller frågor som vi gärna vill att ni testar oss med.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 
Onsdag 26 september 2018, kl 09.00–16.00, frukost serveras från kl. 08.30.

Pris och anmälan

Kursavgift 2.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost, lunch och fika, samt förekommande fall kursmaterial.