Grundkurs i arbetsrätt – särskilt fokus på regelverket kring uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl

Kursen riktar sig i första hand till arbetsgivare och anställda med personalansvar som vill veta mer om arbetsmarknadens förutsättningar och få praktiska råd om hur man bör gå till väga när en anställning ska avslutas.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om reglerna som rör att anställa, rättigheter och skyldigheter under pågående anställning samt hur en anställning kan avslutas.

Föreläsare advokat Johan Karlman.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.
Fredag 21 september 2018, kl 09.00–12.00, frukost serveras från kl. 08.30. 

Pris och anmälan 

Kursavgift 1.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost och fika, samt förekommande fall kursmaterial.