Arbetsrätt – Att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (halvdagskurs)

Håll utkik efter nytt datum till hösten! 


Kursen riktar sig i första hand till dig som är HR-chef eller har annan ledande befattning med ansvar för arbetsmiljöfrågor och/eller ansvar för att förebygga och motverka diskriminering.

Särskilt fokus på hur arbetsgivaren uppfyller diskrimineringslagens krav dels om utrednings- och åtgärdsskyldighet, dels om aktiva åtgärder.

Föreläsare advokat Natalie Franke.