Arbetsrätt – Att arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (halvdagskurs)

Kursen riktar sig i första hand till dig som är HR-chef eller har annan ledande befattning med ansvar för arbetsmiljöfrågor och/eller ansvar för att förebygga och motverka diskriminering.

Särskilt fokus på hur arbetsgivaren uppfyller diskrimineringslagens krav dels om utrednings- och åtgärdsskyldighet, dels om aktiva och proaktiva åtgärder.

Föreläsare advokat Natalie Franke.

Tid och plats

Kursen hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.
Fredag 3 maj 2019, kl 09.00–12.00, frukost serveras från kl. 08.30. 

Pris och anmälan 

Kursavgift 4.900 kr/deltagare, exklusive moms. Betalning sker mot faktura efter er anmälan. I kursavgiften ingår frukost och fika, samt förekommande fall kursmaterial.