Offentlig upphandling - Anbudsgivarnas vanligaste misstag, så undviker du dem

Fallhöjden vid anbudsinlämnande i offentliga upphandlingar är hög – minsta formaliafel kan leda till att anbudet förkastas och kontraktet går förlorat. Utifrån vår erfarenhet går vi igenom de vanligaste felen som anbudsgivare gör, och tipsar om hur du undviker dem.

Föreläsare jur.kand. Ponthus Andersson och jur.kand. Gustav Delén.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 30 november 2018, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.