Fastighetsrätt – Servitut, en förmån eller last för evigt?

Har du en brygga eller brunn på grannens fastighet eller har någon rätt att ta väg över din fastighet genom servitut? Vad innebär ett sådant servitut, hur bildas det och hur länge gäller det? Går det att upplösa servitut som inte längre är till nytta? Under seminariet går vi på ett grundläggande sätt igenom dessa frågor och informerar om vilken påverkan den så kallade ”förnyelselagen” har på de servitut som idag finns inskrivna i fastighetsregistret.

Seminariet riktar sig till dig som vill få grundläggande kunskaper i lagstiftningen gällande servitut.

Föreläsare jur.kand. Gustav Delén.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 19 oktober 2018, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.