Entreprenadrätt – anbud och accept, men vad ingår egentligen i entreprenadkontraktet?

Seminariet inställt, nytt datum kommer!

Skiljer sig ett entreprenadkontrakt från andra avtal? 

Som regel avtalar parterna om att standardvillkor enligt AB 04 eller ABT 06 ska gälla. Dessutom kommer entreprenadkontraktet inte sällan att kompletteras med många nya avtal under entreprenadens gång. Under frukostseminariet kommer vi att titta på hur avtalsprocessen i entreprenadsammanhang går till och vad man bör tänka på som part i avtalet. 

Seminariet riktar sig till dig som arbetar som platschef,  projekt-, arbetsledare eller innehar annan befattning på exempelvis bygg-, anläggnings- eller installationsföretag.

Föreläsare advokat Helena Berger.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 14 juni 2019, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.