Avtalsrätt – Hur ska ett avtal utformas

Vad bör ett avtal innehålla? Kan ett avtal vara oskäligt? Under frukostseminariet kommer vi att undersöka hur avtal ingås, vilka komponenter ett avtal bör innehålla och på vilka grunder ett avtal kan vara oskäligt.

Föreläsare jur.kand. Anna Markby.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm. 

Fredag 26 april 2019, kl. 8.00-9.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.