Avtalsrätt – Hur ska ett avtal utformas

Håll utkik efter nytt datum till hösten!


Vad bör ett avtal innehålla? Kan ett avtal vara oskäligt? Under frukostseminariet kommer vi att undersöka hur avtal ingås, vilka komponenter ett avtal bör innehålla och på vilka grunder ett avtal kan vara oskäligt.

Föreläsare jur.kand. Anna Markby.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.