Arbetsrätt – uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl

Vill du få en introduktion till arbetsmarknadens förutsättningar om hur man bör gå till väga när en anställning ska avslutas. Grundläggande seminarium om reglerna kring rättigheter och skyldigheter under pågående anställning samt under vilka förhållanden en anställning kan avslutas.

Föreläsare advokat Johan Karlman.

Tid och plats

Frukostseminariet hålls i Hellströms lokaler på plan 15 i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm.  

Fredag 15 mars 2019, kl 08.00–09.30. Vi bjuder vi på frukost i samband med seminariets starttid.