Staffan Michelson

Senior Counsel
0707-26 36 00
staffan.michelson@hellstromlaw.com

Staffan Michelson har sedan studietiden varit engagerad i miljöfrågor och vunnit omfattande erfarenhet som sakkunnig och som partsombud inför myndigheter och domstolar. I miljö- och fastighetsrättsliga, immaterialrättsliga och skadeståndsrättsliga sammanhang har han anförtrotts uppdrag från organisationer, privatpersoner, kommuner och företag. Genom åren har Staffan Michelson drivit ett stort antal uppmärksammade processer inför bland annat mark- och miljödomstolarna, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen och Europadomstolen i Strasbourg.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2018 Dotorsexamen Lund
2004 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare, senior counsel
1972 – 2003 Michelson & Werner Advokatbyrå, biträdande jurist, delägare
1971 – 1972 Göteborgs tingsrätt, notarietjänstgöring
1971 Lunds Universitet och Uppsala Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Efter tingstjänstgöring och arbete på advokatbyrå i Västsverige sedan början av 1970-talet startade Staffan Michelson en advokatrörelse i Stockholm 1987. Verksamheten, som 2004 gick upp i Hellström advokatbyrå, var tidigt inriktad på miljö- och fastighetsrätt, men har också omfattat olika perspektiv av allmän civilrätt, straffrätt och förvaltningsrätt. En rad uppmärksammade miljöprocesser mot bland annat BT Kemi i Teckomatorp, SAKAB i Norrtorp, Höganäs AB, LKAB i Luleå, Finspångs kommun, Göteborgs kommun, Vattenfall, Fortifikationsverket och Trafikverket har följts av att Staffan Michelson anförtrotts uppdrag från ett stort antal organisationer, privatpersoner, kommuner och företag, däribland Danderyds kommun, Kils kommun, Hjo kommun, Enköpings kommun, Stockholms Stadshus AB, Biltema och IKEA. Han disputerade 2018 vid Lunds Universitet på en avhandling om civilrätten som kraftkälla för hållbar utveckling.