Ponthus Andersson

Advokat
0709-55 09 14
ponthus.andersson@hellstromlaw.com

Ponthus Andersson arbetar med all form av affärsjuridisk rådgivning, men är särskilt inriktad på offentlig upphandling, offentlig rätt, kommunalrätt och arbetsrätt. Hans erfarenhet av myndighetsärenden samt processer i förvaltningsdomstol och i allmän domstol enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden är mycket stor. Som ombud företräder Ponthus Andersson såväl enskilda som det allmänna. I förvaltningsprocessen uppkommer ofta relaterade frågor om offentlighet och sekretess m.m., vilka han är mycket van att hantera.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2016 – Hellström Advokatbyrå KB, biträdande jurist
2014 – 2016 Kammarrätten i Stockholm, föredragande
2012 –2014 Förvaltningsrätten i Falun, notarietjänstgöring
2012 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska