Ponthus Andersson

Advokat
0709-55 09 14
ponthus.andersson@hellstromlaw.com

Ponthus Andersson leder Hellström Advokatbyrås verksamhetsgrupp för offentlig upphandling. Ponthus Andersson har flerårig erfarenhet av mål och uppdrag inom offentlig upphandling. Genom sina totalt fyra år på förvaltningsrätt och kammarrätt har han förvärvat gedigen erfarenhet av överprövningsmål och sekretessfrågor, och är van att tillämpa samtliga lagar på upphandlingsområdet. Han har dessutom stor erfarenhet av förvaltningsrätt i vid mening.

På Hellström Advokatbyrå biträder Ponthus Andersson upphandlande myndigheter/enheter – däribland några av landets största – med alla typer av frågor som uppstår innan, under och efter upphandlingsförfarandet. Det kan handla om hur myndigheten ska agera för att iaktta de upphandlingsrättsliga principerna under förfarandet, att ta fram upphandlingsdokument, ge stöd i sekretessfrågor, skriva rättsutredningar och agera som ombud i överprövnings- och skadeståndsmål.

Dessutom biträder Ponthus Andersson leverantörer inom många olika branscher, t.ex. med att analysera förfrågningsunderlag, granska och upprätta anbud, analysera och tolka upphandlade avtal samt föra överprövningsprocesser i förvaltningsdomstol.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2016 – Hellström Advokatbyrå KB, biträdande jurist
2014 – 2016 Kammarrätten i Stockholm, föredragande
2012 –2014 Förvaltningsrätten i Falun, notarietjänstgöring
2012 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska