Mats Hellström

Managing Partner
0709-55 09 02
mats.hellstrom@hellstromlaw.com

Som en av grundarna till Hellström Advokatbyrå och advokat sedan 1991 har Mats Hellström arbetat med de flesta områden inom affärsjuridik. Bolagsrätt, företagstransaktioner och arbetsrätt är de områden där han idag är mest aktiv. Mats Hellström projektleder ofta omstruktureringsprojekt och rationaliseringar som kan innefatta bolagsköp eller försäljningar, personalförändringar och rationaliseringar av små och stora organisationer. Utländska företag anlitar Mats Hellström för hans erfarenhet och kunskaper inom företagsetableringar i Sverige. Mats Hellström har ett antal styrelseuppdrag för svenska och utländska dotterbolag i Sverige där hans erfarenhet och juridiska kunnande efterfrågas.


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1991 – Hellström Advokatbyrå KB, grundare och managing partner
1988 – 1991 Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, biträdande jurist
1986 – 1988 Sundsvalls tingsrätt, notarietjänstgöring
1986 Advokatfirman Carler, biträdande jurist
1985 – 1986 EFTA – European Free Trade Association, Geneve, Switzerland, biträdande jurist 
1985 Advokatfirman Carler, Paris, Frankrike, biträdande jurist
1985 ICC, International Chamber of Commerce, Paris, Frankrike, trainee
1984 Université de Sorbonne, Paris, Frankrike
1983 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska, engelska och franska

Yrkesinriktning

Med mer än 25 års yrkeserfarenhet som advokat är Mats Hellström en av advokatbyråns mest erfarna jurister. Hans klienter söker en lösningsinriktad rådgivare med överblick och förståelse för alla deras behov. Med sin kunskap och ett imponerande kontaktnät inom svenskt näringsliv ger Mats Hellström sina klienter tillgång till råd och lösningar som går bortom juridiken. Hans klienter består av såväl ägarledda svenska företag som stora internationella bolag.