Magnus Andersson

Delägare
0708-51 92 66
magnus.andersson@hellstromlaw.com

Magnus Andersson leder Hellströms arbetsgrupp för fastighetsrätt och är även medlem i arbetsgruppen för entreprenadrätt. Hans arbete innefattar arbete med fastighetstransaktioner, hyresrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt och tvister om fel i fastighet och entreprenadtvister. Magnus Andersson har lång erfarenhet av sitt arbete och har bred och djup kunskap i de områden han arbetar inom. Hans klienter består mestadels av svenska och utländska företag verksamma inom fastighets- och entreprenadbranschen.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning 

2010 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2002 – 2010 Gärde Wesslau Advokatbyrå, delägare
1999 – 2002 Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, delägare
1990 – 1998 Verum Advokatbyrå, biträdande jurist
1989 Hovrätten för Västra Sverige, hovrättstjänstgöring
1987 – 1989 Varbergs tingsrätt, notarietjänstgöring
1987 Uppsala universitet, jur.kand.
1989 University of Minnesota Law School, Minneapolis, USA

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Magnus Andersson har arbetat med fastighetsrelaterade frågor sedan 1990. I början av sin advokatkarriär var han tidvis utplacerad på fastighetsförvaltningsföretag och kom då i kontakt med den dagliga verksamheten rörande fastighetsförvaltning. Hyresrättsliga frågor både bostäder och lokaler dominerade från början. Idag består det hyresrättsliga arbetet mestadels av lokalhyresjuridik där han arbetar med daglig juridisk rådgivning, upprättar hyreskontrakt och uppsägningar samt företräder i hyresförhandlingar. I mitten av 1990-talet började Magnus Andersson att arbeta med fastighetstransaktioner. Till en början rörde det sig om överlåtelser av registerfastigheter, men efter hand som marknaden fann nya upplägg för fastighetstransaktioner så har det blivit försäljningar av fastighetsbolag, paketeringar, fastighetsregleringar, överlåtelse av markanvisningar och byggrätter. Magnus Andersson är ofta inblandad i ett tidigt skede i en transaktion för att vara behjälplig med upplägget och för att ta helhetsansvar. Magnus Andersson arbetar även med arrende- och servitutsfrågor samt med tvister rörande skadestånd och fel i fastighet. I anledning av det nära sambandet mellan fastigheter och byggnation har Magnus Andersson också kommit i kontakt med bygg- och entreprenadjuridiken. Idag består detta arbete i upprättande av och granskning av entreprenadkontrakt, daglig rådgivning till företag inom bygg- och entreprenadbranschen samt entreprenadtvister.