Lennart Melchior

Delägare
0709-55 09 00
lennart.melchior@hellstromlaw.com

Lennart Melchior är specialiserad på fastighetsrätt och miljörätt. Lennart Melchior biträder löpande några av Sveriges ledande fastighets- och energibolag och har under åren förvärvat en omfattande branschkunskap inom dessa områden. Därtill har han stor erfarenhet som ombud i såväl allmän domstol som skiljeförfaranden och har framgångsrikt hanterat ett stort antal uppmärksammade tvister inom en rad olika kommersiella områden. Lennart Melchior är en mycket erfaren och skicklig förhandlare och har ett omfattande yrkesnätverk.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1999 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
1997 – 1999 Styrbjörn Gärde Advokatbyrå KB, delägare
1975 – 1997 Malmström & Malmenfelt Advokatbyrå, biträdande jurist, delägare sedan 1978
1974 – 1975 Kammarrätten Stockholm, kammarrättsfiskalsaspirant, kammarrättsfiskal
1971 – 1974 Norrköpings tingsrätt, notarietjänstgöring
1968 – 1971 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska, engelska och tyska

Yrkesinriktning