Krister Lindgren

Delägare
0709-12 12 64
krister.lindgren@hellstromlaw.com

Krister Lindgren leder, tillsammans med Fredrik Ulvenfalk Berg och Gustaf Cederschiöld, Hellströms arbetsgrupp för entreprenadrätt. Krister Lindgren har verkat inom entreprenad- och fastighetsrättsområdet sedan 2001 och har en lång och gedigen erfarenhet som ombud för större och mindre byggbolag, installations- och anläggningsentreprenörer, konsulter och beställare inom området. Krister Lindgren biträder ofta sina klienter med tvistelösning såväl i domstol som vid skiljeförfaranden och i förhandlingar utom rätta.

Visa fullt CV

ARBETSLIVSERFARENHET OCH UTBILDNING

2019– Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2001–2019 AG Advokat (tidigare Andersson Gustafsson Advokatbyrå) advokat och delägare
1999–2001 Advokatfirman Silbersky, biträdande jurist
1997–1999 Karlshamns tingsrätt, notarietjänstgöring
1996–1997 Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå, biträdande jurist
1996 Stockholms Universitet Jur. kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Krister Lindgren anslöt till Hellström från och med 2019. Dessförinnan har Krister Lindgren varit verksam och särskilt inriktad mot entreprenad- och fastighetsrättsområdet i 17 år genom arbete som advokat och delägare på nischbyrån AG Advokat. Krister Lindgrens erfarenhet inom området består i allt från löpande rådgivning i större och mindre bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader till att biträda som ombud vid tvistelösning vid domstol eller skiljeförfarande. Det kan även vara fråga om granskning av avtal och avtalsskrivning och rådgivning i allmänna fastighetsrättsliga frågor i samband med t ex förvärv. Krister Lindgren är även en mycket uppskattad kursföresläsare och anlitas återkommande av klienter och externa parter för att hålla kurser inom framför allt byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABFF 15. Han skriver även återkommande om entreprenadrättsliga frågor i tidskriften Energi & Miljö  

Krister Lindgren har även erfarenhet av styrelsearbete och dessutom varit ideellt verksam inom Stockholms fotbollsförbunds styrelse och kommittéer i drygt tjugo år.