Jonas Forsman

Delägare
0709-55 09 17
jonas.forsman@hellstromlaw.com

Jonas Forsman leder Hellströms M&A-grupp och är specialiserad på företagsförvärv (M&A), kommersiell avtalsrätt och IT-rätt. Jonas Forsman är ofta anlitad som rådgivare till styrelser i ägarledda företag och har stor erfarenhet av förhandlingar inom M&A och av gränsöverskridande transaktioner och investeringar. Jonas Forsman är Hellströms kontaktperson för det globala advokatnätverket International Lawyers Network (ILN). Jonas Forsman har omfattande branscherfarenhet inom nyare industrier som Digital Signage, PR, Media och underhållning samt mjukvaru- och IT-företag men har även arbetat med traditionell svensk basindustri.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2002 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2000 – 2002 Jönköpings tingsrätt, notarietjänstgöring
1999 – 2000 Skattemyndigheten, handläggare
2000 Stockholms Universitet, jur.kand.
1999 Middlesex University, London, Storbritannien
1993 – 1995 Uppsala Universitet, ekonomprogrammet
1992 Université de la Sorbonne, Paris

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Jonas Forsman började på Hellström 2002 efter att tidigare arbetat på Skattemyndigheten och på tingsrätt. Han har genom åren blivit inriktad på M&A, bolagsrätt, avtalsförhandlingar och att bistå ägarledda bolag med en extern juristfunktion för hela företaget, dvs. som en extern bolagsjurist med advokatbyråns fördelar. Jonas Forsman bistår ofta vid start-ups, små och medelstora företag och vid transaktioner och förhandlingar av stora avtalspaket. Jonas Forsman har genomfört en lång rad förvärv, exits, investeringar och omstruktureringar inom en mängd olika branscher och agerar även som likvidator och professionell styrelseledamot.