Jenny Kenneberg

Partner
0704-49 52 07
jenny.kenneberg@hellstromlaw.com

Jenny Kenneberg arbetar i Hellströms kompetensgrupp för offentlig upphandling och har lång erfarenhet av upphandlingsrätt. Hon har arbetat med både leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter med bl.a. rådgivning inför utformning av affärsupplägg och val av upphandlingsförfarande, granskning av upphandlingsdokument och anbud, biträde vid överprövningsprocesser eller upphandlingsrättsliga skadeståndsmål samt rådgivning i avtals- och tvistefrågor under kontraktstiden. Jenny Kenneberg är även en uppskattad föreläsare inom upphandlingsrätt.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2018 –Hellström Advokatbyrå KB, partner
2016 – 2018Swedavia AB, bolagsjurist
2012 – 2016AG Advokat, biträdande jurist/advokat
2010 –2012Förvaltningsrätten i Stockholm, föredragande
2009 – 2010Kronofogdemyndigheten, jurist
2006 – 2009Förvaltningsrätten i Stockholm, notarie/föredragande
2006Stockholms universitet, jur.kand.

Språk 

Svenska och engelska 

Yrkesinriktning 

Jenny Kenneberg började arbeta med offentlig upphandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har sedan dess byggt upp en mångårig och omfattande erfarenhet av det rättsområdet. Hon har arbetat med upphandlingsrätt från olika perspektiv, både på domstol, på advokatbyrå och som bolagsjurist på en av Sveriges största upphandlande enheter. I sitt arbete har Jenny Kenneberg biträtt såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter vid ett stort antal upphandlingar av olika slag. Hon har erfarenhet av upphandlingar inom de flesta branscher, med svenska och internationella anbudslämnare, och har varit rådgivare i allt från upphandling av omfattande ramavtal, teknisk utrustning och IT-tjänster till byggentreprenader och tjänstekoncessioner. Vidare har hon löpande lämnat rådgivning till klienter i upphandlingsrättsliga frågor vid omstrukturering av koncernbolag, större markexploateringsprojekt och i samband med omförhandling av avtal. Från sin tid på domstolen och som advokat har hon även erfarenhet av sekretessfrågor, fram för allt kopplat till upphandlingar och kontraktsförhållanden mellan leverantörer och myndigheter.