Gustaf Cederschiöld

Delägare
0709-55 09 07
gc@hellstromlaw.com

Gustaf Cederschiöld leder, tillsammans med Fredrik Ulvenfalk Berg och Krister Lindgren, Hellströms arbetsgrupp för entreprenadrätt. Han har omfattande branscherfarenhet genom att sedan 2007 agerat ombud för stora och mindre byggbolag, entreprenörer, konsulter, offentliga och privata beställare, samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Gustaf Cederschiölds arbete har även inneburit att han vid upprepade tillfällen agerat ombud i omfattande tvister i såväl allmän domstol, bl.a. Högsta domstolen vid flera tillfällen, som skiljenämnder.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2016 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2010 – AG Advokat (Andersson Gustafsson), advokat
2007 – 2010 AGL Advokater, biträdande jurist
2005 – 2007 Värmlands tingsrätt, notarietjänstgöring
2004 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Gustaf Cederschiöld anslöt till Hellström 2016. Han arbetade dessförinnan i över tio år på advokatbyrå och domstol med entreprenad- och fastighetsrättsliga spörsmål samt med tvistelösning. Gustaf Cederschiölds erfarenhet inom branschen består av allt från större byggentreprenader, mark- och anläggningsentreprenader som projekt för markförädling och bostadsetablering och allmän fastighetsrätt. Uppdragen berör frågor kring upphandling och anbud, avtalsskrivning, avtalstolkning och löpande juridisk rådgivning i projekten. Gustaf Cederschiöld anlitas återkommande för att hålla kurser, bland annat om branschvillkoren i AB 04, ABT 06 och ABK 09. Gustaf Cederschiöld åtar sig även uppdrag som skiljeman.

Aktuellt