Fredrik Berg

Delägare
0709-55 09 01
fredrik.berg@hellstromlaw.com

Fredrik Berg leder, tillsammans med Gustaf Cederschiöld och Krister Lindgren,  Hellströms arbetsgrupp för entreprenadrätt. Genom sin långa erfarenhet inom fastighets- och entreprenadrätt har han skaffat sig en gedigen branschkännedom. Fredrik Berg verkar som rådgivare och ombud för byggbolag, offentliga och privata beställare, entreprenörer, konsulter samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han biträder dessutom sina klienter med tvistelösning i domstol, inom skiljeförfaranden och i förhandlingar utom rätta.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2016 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2009 – 2016 AG Advokat, advokat
2007 – 2009 Advokatfirman Inter, biträdande jurist
2005 – 2007 Värmlands tingsrätt, notarietjänstgöring
2005 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Fredrik Berg anslöt till Hellström under 2016. Dessförinnan har han arbetat i drygt tio år på advokatbyrå och i domstol med entreprenad- och fastighetsrättsliga ärenden samt med tvistelösning. Fredrik Bergs erfarenhet inom branschen består av allt från större byggentreprenader, mark- och anläggningsentreprenader, installationsentreprenader, fastighetsförvaltning och serviceentreprenader, till projekt för markförädling och bostadsetablering. Uppdragen handlar om frågor kring upphandling och anbud, avtalsskrivning, avtalstolkning och juridisk rådgivning i projekten. Fredrik Berg bistår även sina klienter med löpande rådgivning i bolagens verksamhet. Dessutom anlitas han återkommande för att hålla kurser, bland annat om branschvillkoren i AB 04, ABT 06 och ABFF 15 och för att utbilda klientens anställda i den dagliga hanteringen av entreprenadrättsliga frågor. Fredrik Berg åtar sig även uppdrag som skiljeman.