Dennis Engman

Biträdande jurist
0709-55 09 19
dennis.engman@hellstromlaw.com

Dennis har tidigare arbetat på domstol och som jurist på myndighet. Genom detta har han skaffat sig god erfarenhet av processer av olika slag. Sedan januari 2021 är Dennis biträdande jurist på Hellström där han idag arbetar huvudsakligen med uppdrag inom entreprenadrätt, tvistlösning och processer i domstol. Han har även specialistkunskaper inom utsökningsrätt och skuldsanering.

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2021–Hellström Advokatbyrå KB
2019–2021Nacka tingsrätt, beredningsjurist 
2018–2019Eskilstuna tingsrätt, notarietjänstgöring
2017–2018Kronofogdemyndigheten, skuldsaneringshandläggare
2017Stockholms universitet, Juristexamen

Språk

Svenska och engelska