Bengt Olovsson

Delägare
0709-55 09 04
bengt.olovsson@hellstromlaw.com

Bengt Olovsson har arbetat med bolagsrättsliga frågor sedan 1994 och ansvarar för Hellströms bolagsrättsliga avdelning. Arbetet innefattar rådgivning och upprättande av avtal och bolagsrättsliga och finansrelaterade dokument. Bengt Olovsson har upprättat dokumentation för bildandet av några av marknadens största och mest komplicerade företagsstrukturer. Hans uppdrag har ofta en internationell prägel. Bengt Olovsson är medlem i Kaliforniens och USA:s advokatsamfund.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1994 –Hellström Advokatbyrå KB, delägare
1991 – 1993Stockholms tingsrätt, notarietjänstgöring
1991Lunds Universitet, jur.kand.
1988 – 1990University of California at Davis, School of Law
1993 – 1994London School of Economics and Political Science

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Bengt Olovsson har stor erfarenhet av att rådgivning och dokumentation rörande stämmor, styrelsearbete, nyemissioner, aktiekapitalminskningar, optioner, konvertibler, fusioner, omstruktureringar m.m. Han har under åren ofta anlitats för att utbilda revisionsbyråer på frågor kring kapitalskydd och låneförbud i aktiebolag. Bengt Olovsson är en av landets mest erfarna advokater inom området gränsöverskridande fusioner. Han har även agerat likvidator i en mängd bolag.