Anna Fernqvist Svensson

Delägare
0709-55 09 15
anna.fernqvist@hellstromlaw.com

Anna Fernqvist Svensson leder Hellströms arbetsgrupp för konkurrensrätt, vari ingår marknads- och immaterialrätt samt offentlig upphandling. Hon har alltsedan 1998 erfarenhet inom dessa områden. Anna Fernqvist Svensson biträder både offentliga och privata aktörer. Hon har omfattande erfarenhet av branscherna detaljhandel, energi och infrastruktur, samt är även specialiserad på dataskydd och miljörätt.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1998 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
2003 Advokatbyrån Heussen, Tyskland, tjänstgöring
1997 – 1998 Länsrätten Stockholm, föredragande
1995 – 1997 Länsrätten Nyköping, notarietjänstgöring
1994 – 1995 Europeiska Kommissionen, Belgien, tjänstgöring
1994 Amsterdam School of International Relations (ASIR), LL.M. Master of Laws
1992 Stockholms Universitet, jur.kand.

Språk

Svenska, engelska, franska, tyska och italienska

Yrkesinriktning

Anna Fernqvist Svensson har alltsedan1998 hjälpt bolag att lösa deras juridiska frågeställningar innefattande arbete med tvister, förhandlingar och förvärvsfrågor. EU- och konkurrensrätt samt immaterialrätt var det som Anna Fernqvist Svensson inriktade sig mest på redan under studietiden med bl.a. en Masters-examen i EG- och konkurrensrätt från skola i Nederländerna. Dessa discipliner har sedan följt henne under alla år. Hennes arbete inom konkurrensrätt innefattar bl.a. rådgivning rörande avtalsvillkor, affärsmetoder, prissättning och s.k. gryningsräder. Anna Fernqvist Svensson har även hanterat ett antal koncentrationsanmälningar. Hennes arbete inom immaterialrätt innefattar bl.a. varumärkesrättsliga frågor och upprättande av olika typer av licensavtal avseende immateriella rättigheter. Anna Fernqvist Svensson har även biträtt klienter i arbetsrättsliga frågor och, alltsedan personuppgiftslagen trädde i kraft 1998, inom området dataskydd. Anna Fernqvist Svensson har även biträtt klienter inom området miljörätt. Anna Fernqvist Svensson är även en mycket erfaren föreläsare.