Anders Lundberg

Delägare
0709-55 09 05
anders.lundberg@hellstromlaw.com 

Anders Lundberg har omfattande erfarenhet av företagsförvärv, finansmarknadsrätt samt kommersiell avtalsrätt i vid mening. Han företräder återkommande klienter inom såväl industri- som handelssektorerna samt finansbranschen. Med drygt tjugo års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning har Anders Lundberg bred kunskap och en förmåga att lösa komplicerade juridiska problem.

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms


The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Visa fullt CV

Arbetslivserfarenhet och utbildning

1994 – Hellström Advokatbyrå KB, delägare
1993 – 1994 University of Aberdeen, LL.M. Master of Laws
1991 – 1993 Länsrätten Stockholm, notarietjänstgöring
1991 Uppsala Universitet, jur.kand.
1991 University of Minnesota Law School

Språk

Svenska och engelska

Yrkesinriktning

Anders Lundberg är delägare i Hellström Advokatbyrå. Hans arbete med företagsöverlåtelser innefattar bland annat aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, samgåenden, investeringar och due diligence. Anders Lundberg företräder företag inom finanssektorn, bl.a. med strukturering av finansiella transaktioner samt regulatoriska frågor. Han arbetar även återkommande med kommersiell avtalsjuridik för ett antal klienter inom industri- och handelssektorerna. Inom detta område biträder Anders Lundberg med att granska, upprätta och förhandla kommersiella avtal, inklusive joint venture-avtal, licens- och distributionsavtal samt leveransavtal. Anders Lundberg är utbildad i Sverige, Skottland och USA, och har genom åren arbetat med en rad internationella transaktioner och samarbeten.