Projektledning

Företagsöverlåtelser, projektfinansiering, omfattande tvister och omstruktureringar är exempel på ärenden där slutmålet är ett bindande avtal eller ett rättsligt avgörande. I större ärenden av den här typen är samarbete mellan olika arbetsgrupper, klientens olika avdelningar, intressenter och olika finansiella, tekniska och andra konsulter nödvändigt. Samarbetet behöver fungera effektivt, systematiskt och kreativt. Det handlar om att organisera och analysera information, att prioritera och allokera resurser samt att hålla givna tidsramar.  

Hellström har lång erfarenhet av att driva den här typen av projekt, och har de rutiner och de processer som krävs.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00