Medling

Spara tid, pengar och nå en förhandlad affärsmässig lösning på din tvist!

Medling i affärsförhållanden är ett alternativ till tvistelösning i domstol eller genom skiljeförfarande. Medling handlar om att i organiserade former och med beprövade metoder hjälpa parterna i en tvist att finna en affärslösning på den uppkomna situationen. En välfungerande medling är både tids- och kostnadsbesparande och leder dessutom till förhandlade och affärsmässigt motiverade lösningar.

Vår erfarenhet är att såväl vana och professionella förhandlare som mindre erfarna parter har stor nytta av att ta hjälp av en erfaren medlare för att i ordnade former finna lösningar på låsta situationer.

Praktiskt innebär en medling att båda parterna bestämmer sig för att gemensamt anlita en medlare. Tillsammans med medlaren bestämmer man sedan omfattningen och formen för uppdraget. Vår erfarenhet är att det mest effektiva är att parterna och medlaren avsätter en eller flera heldagar, beroende på komplexitet och storlek på tvisten, för fysiska möten och att målsättningen är att tvisten efter den tiden skall vara löst. Medling ska till skillnad från domstolsprocesser eller skiljeförfaranden inte resultera i omfattande skriftväxling och tidsspillan. Erfarenhetsmässigt är det viktigt att de personer som kan och driver själva affären medverkar vid medlingsförfarandet, och att det ska inte hanteras enbart av advokater och jurister.

Vad kostar medling? En heldags medlingsförfarande organiserat av Hellström kostar typiskt sett 
20 000 kronor. Vi tar inte betalt för förberedelser och inläsning, men eventuella kostnader för logi och mat får parterna stå för själva.

Vill du diskutera om medling är ett lämpligt alternativ för en viss situation, eller be om en offert för att anlita någon av våra medlare för en tvist, tveka inte att kontakta oss!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00