Lobbying

Hellström hjälper företag att hitta rättsliga argument som stöd för företagets synpunkter. Nya eller förändrade lagar och andra regelverk kan skapa nya affärsmöjligheter och sänka kostnader, men också fördyra eller försvåra verksamheten.

Lobbying handlar om att påverka myndigheter, lagstiftaren och andra beslutsfattare genom att föra fram argument och fakta. Varken lagar, förordningar eller myndigheters reglering existerar i ett juridiskt tomrum, utan ska fungera tillsammans med andra regler. Ofta finns bakomliggande svensk eller EU rättslig reglering med olika hänsyn och överväganden som bör beaktas.

Hellström har lång erfarenhet och goda erfarenheter att hjälpa företag och organisationer att finna argument och argumentera utifrån de rättsregler, syften och hänsyn som enligt olika regelverk bör beaktas när nya lagar stiftas eller myndigheter inför nya regleringar. Vi arbetar även gärna tillsammans med professionella lobbyister för att hitta och föra fram rättsliga argument som ett komplement till andra verktyg.

Myndigheter som har tillsyn över reglerade marknader - det kan t.ex. röra sig om Läkemedelsverket, Finansinspektionen, Post- och Telestyrelsen m.m. - har ofta olika hänsyn att ta utifrån gällande lagstiftning, EU reglering och de motiv som framgår av förarbeten m.m. Vi på Hellström hjälper dig med en argumentation som baseras på rättskällor och som därmed är en viktig del i att få gehör för dina åsikter.

Vill de veta mer om hur vi jobbar med påverkan och lobbying, tveka inte att kontakta oss.
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00