Legal dokumentation

Att hantera avtal och andra juridiska dokument på ett strukturerat sätt är både värdeskapande och riskminimerande. Det kan även vara avgörande vid t.ex. en försäljning av bolaget eller vid kapitalanskaffning.

De flesta av våra större klienter har redan system och rutiner för sin avtalshantering. Vi känner till de system som finns på marknaden, har sett både dess styrkor och brister, och bidrar gärna med input på förbättringsåtgärder för bättre eller effektivare hantering. Samtidigt vet vi att många av de företag vi stöter på inser vikten av detta, men inte riktigt har kompetensen eller förmågan att själva bygga ett system för hantering av legala dokument. Vi kan hjälpa till att skapa en anpassad och effektiv struktur, och att vid behov samla in, kategorisera och strukturera de dokument som redan finns i organisationen.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00