Expertutlåtande

Oavsett om det gäller frågor kring ett finansieringsupplägg eller förutsättningar för att framgångsrikt driva en tvist vill våra klienter att specialisterna på Hellström granskar upplägget och dokumentationen innan ett avgörande beslut fattas.

Hellström har lång erfarenhet av i stort sett alla typer av situationer där klienten efterfrågar en juridisk bedömning i form av ett juridiskt expertutlåtande eller som det vanligare benämns i finansieringsfrågor en s.k. Legal Opinion. Våra specialister granskar och bedömer den föreslagna transaktionen eller tvisten mot bakgrund av gällande lagstiftning, tillämpliga rättsfall och vår samlade erfarenhet. Vårt juridiska expertutlåtande som ofta ges skriftligen utgör därefter ett väsentligt beslutsunderlag för klienten om en affär ska genomföras på det sätt som planeras eller förutsättningarna att vinna en tvist.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig! Kontakta oss!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00