Compliance program

Compliance innebär regelefterlevnad, och kan därför betyda olika saker för olika branscher. Hellström har en djup erfarenhet av framförallt den sortens compliance som blir allt viktigare inom alla branscher - det vill säga frågor som rör mutlagstiftning, konkurrensrätt och hantering av personuppgifter.

Hellström har skapat globala program för regelefterlevnad i flera av Sveriges ledande industri- och handelsföretag. Det handlar dels om att skapa kundanpassade dokument och rutiner och dels om att hjälpa organisationerna med utbildning.

Brott mot konkurrens- och mutlagstiftning samt felaktig hantering av personuppgifter kan leda till böter, skadestånd och riskerar att allvarligt skada företaget, dess ledning och dess aktieägare.

Hör av dig till oss, så ska vi berätta mer om hur vi kan arbeta med regelefterlevnad och hur vi kan hjälpa just din organisation att hantera dessa frågor och för att undvika legala risker på ett effektivt sätt!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00