Affärsförhandling

Hellströms jurister har en djup och bred erfarenhet av förhandling. Det kan handla om förhandling i en mängd olika situationer. Vi anlitas ofta för att genomföra bl.a. förlikningsförhandlingar i tvister, förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare, flerpartsförhandlingar i anledning av t.ex. konsortial- och aktieägaravtal, komplexa förhandlingar i t.ex. finansieringsprojekt och självfallet framförallt sedvanliga affärs- och avtalsförhandlingar av alla typer.

Att förhandla avtal och affärer kräver inte bara juridisk kompetens utan framförallt färdighet, fallenhet och erfarenhet. En duktig förhandlare måste medvetet eller intuitivt kombinera affärsmässighet, strategi, taktik och inte sällan psykologi. De flesta jurister, advokater och delägare på Hellström har under en lång tid arbetat brett med en mängd olika typer av juridiska frågeställningar och klienter och vår ambition är att alltid jobba nära våra klienter och förstå affären och drivkrafterna i varje ärende. Vi arbetar kontinuerligt även med kompetensutveckling och har stor nytta av att utbyta erfarenheter av olika typer av förhandlingar.

Många företag hamnar förr eller senare i sådana förhandlingssituationer som inte ingår i den dagliga verksamheten. Det gäller kanske att köpa eller sälja en verksamhet, att säga upp en person i ledande befattning eller att förlika en komplicerad tvist. Att anlita en advokat med erfarenhet av förhandling inom ett stort antal liknande situationer är ett effektivt sätt att skapa mervärde eller att undvika risker.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig! Kontakta oss!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00