Tvistlösning

Hellström biträder i både nationella och internationella domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Vi på Hellström är specialister på tvistlösning. Vår kompetens spänner över många olika branscher. Vår rådgivning spänner över många områden, exempelvis tvister i samband med företagsöverlåtelser, aktieägaravtal, distributions- eller agentavtal, finansiella avtal av olika slag och arbetsrättsliga tvister, men också mer rent skadeståndsrelaterade tvister såsom professions- eller revisorsansvar, skatterådgivning, styrelseansvar, etc. Vi företräder också våra klienter i immaterial- och/eller marknadsrättsliga tvister. Vår tvistlösningsgrupp har också specialister inom entreprenad och offentlig upphandling. Vi erbjuder därmed ett fullvärdigt alternativ till de absolut största advokatbyråerna.

Bland våra uppdragsgivare finns svenska och utländska företag samt svenska myndigheter och kommuner inom åtskilliga sektorer i näringslivet, exempelvis bank och finans, energi, kemi, bygg, fastighet, IT, läkemedel och tobak.

Vi på Hellström är resultatinriktade och strävar efter att ge rådgivning från tidigast möjliga skede i ett tvisteförlopp fram till eventuell slutlig dom, inkluderat riskutvärdering, kravställande, säkerhetsåtgärder såsom kvarstad eller vites- eller förbudsyrkanden av olika slag samt även verkställighetsstadiet när det finns en dom i tvisten. Förhandlingar med motpart om eventuell förlikning i godo blir ofta en naturlig del av processen. En tvist tar ofta resurser från den dagliga verksamheten hos klienten och är ibland avgörande för hela verksamhetens framtid. Det ställs då krav på effektivitet, förmåga till krishantering och tålamod för att begränsa eventuella skadeverkningar i affärsverksamheten. Erfarenhet av tvister är då central.

Vi vinnlägger oss om att vara engagerade för klientens sak och att vara lösningsorienterade där det behövs. Det uppskattar våra klienter. Engagerad och målmedveten rådgivning med tydliga handlingsråd anser vi vara nyckeln till framgång inom tvistelösning. Vi är rankade bland annat i Legal 500.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
dispute@hellstromlaw.com
08-22 09 00