Offentlig upphandling

Hellström specialistgrupp inom offentlig upphandling är en av de ledande upphandlingsgrupperna i landet och har bred erfarenhet av att agera rådgivare i offentliga upphandlingar åt både leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter. Klienterna består i huvudsak av börsnoterade bolag och marknadsledande aktörer samt upphandlande myndigheter/enheter.

Vi på Hellström biträder våra klienter i upphandlingens alla faser. Oftast engageras vi i ett tidigt skede av upphandlingen. I samband med att leverantörer lämnar anbud biträder vi bl.a. med att granska förfrågningsunderlaget, formulera frågor till upphandlande myndighet/enhet samt strategisk rådgivning gällande exempelvis prissättning och sekretess. Vi granskar även anbuden för att säkerställa att samtliga obligatoriska krav är uppfyllda. I mer omfattande och komplexa upphandlingar kan vi biträda som en integrerad del i leverantörens anbudsgrupp. 

När vi biträder upphandlande myndighet/enhet bistår vi bl.a. i valet av upphandlingsform, upprättande av förfrågningsunderlag och avtal samt rådgivning gällande olika taktiska och strategiska överväganden.

För att säkerställa att våra klienter alltid har bästa möjliga förutsättningar för framgångsrik försäljning till offentlig sektor anordnar vi löpande skräddarsydda utbildningar för våra klienter.

Vi biträder regelbundet våra klienter i samtliga tvistemålsfrågor. Flera av våra medarbetare har tidigare arbetat på förvaltningsrätt och kammarrätt med offentlig upphandling. Vi har därigenom goda förutsättningar för att kunna bedöma utfallet av en eventuell domstolsprocess.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
procurement@hellstromlaw.com
08-22 09 00