Obestånd

Inom normal affärsverksamhet inträffar, tyvärr, ibland situationer som leder till att man inte vill eller kan fortsätta affärsverksamheten t.ex. pga. hög ålder eller sjukdom eller att verksamheten är förlusttyngd och behöver rekonstrueras.

Hellström biträder regelbundet klienter vid likvidationer och rekonstruktioner såväl som rådgivare eller som likvidator eller av tingsrätten utsedd rekonstruktör. Hellström har även stor erfarenhet av att biträda klienter mot konkursförvaltare i samband med återvinningskrav och bättre rätt till tillgångar samt övrig s.k. sakrätts juridik.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
insolvency@hellstromlaw.com
08-22 09 00