Konkurrens och marknad

Hellström har över 20 års erfarenhet av arbete med EU- och konkurrensrätt. Vi ger regelbundet råd angående företagskoncentrationer och biträder klienter vid anmälan till Konkurrensverket och Europeiska Kommissionen i förekommande fall.

Rådgivning i konkurrensrättsfrågor utgör ofta ett viktigt moment i större affärstransaktioner, vilket ställer höga krav på vår kompetens och erfarenhet. Vi ger också löpande konkurrensrättslig rådgivning, däribland rådgivning till aktörer som har dominerande ställning på marknaden. Vi biträder också klienter vid anmälan av marknadsdominerande aktörer till Konkurrensverket för brott mot konkurrensrättslig lagstiftning. Vi företräder såväl större som mindre företag i konkurrensrättsliga ärenden, vilket har gett oss en bred kompetens inom detta område. Vi har också en unik erfarenhet av att biträda företag i flera av de större kartellmålen i Sverige.

Hellström är också specialiserade inom marknadsrätt och har en lång erfarenhet av att ge rådgivning till aktörer som hanterar produkter inom reglerade marknader. Vår rådgivning är lösningsorienterad och vi strävar efter att ge klara och praktiska råd till våra klienter. Vi biträder även i marknadsrättsliga tvister i Marknadsdomstolen.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
competition@hellstromlaw.com
08-22 09 00