Företagsöverlåtelser

Hellström har alltsedan byrån grundades i början av 1990-talet, haft ett tydligt fokus på företagsförvärv (M&A). Rådgivning i samband med köp och försäljning av företag, rörelser och bolag av olika slag utgör alltjämt en betydande del av vår verksamhet.

Hellström har framgångsrikt agerat rådgivare i några av de största och mest komplexa kommersiella transaktionerna på den svenska marknaden. Vi biträder i alla typer av företagsförvärv vid både mindre och större transaktioner. Vi arbetar ofta med att hjälpa till att hitta rätt sorts struktur och är vana att arbeta med en mängd olika sorters transaktioner som t.ex. aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, utförsäljningar, samgåenden, uppköpserbjudanden eller s.k. management buy-outs eller bolagisering av någon tillgång. Våra transaktioner är ofta gränsöverskridande och ställer höga krav på kompetens och erfarenhet.

Varje företagstransaktion är unik, men typiskt sett anlitas Hellström för att stödja klienten i hela processen från t.ex. sekretessavtal, avsiktsförklaring, due-diligence, avtalsförhandling, aktieägaravtal och konkurrensanmälan m.m. Förutom djup sakkunskap vad gäller den legala dokumentationen och hantering av legala risker i samband med en affär lägger vi stor vikt vid att bidra med våra kunskaper och färdigheter i projektledning och affärs- och avtalsförhandlingar.

Äger du en verksamhet som du överväger att sälja, eller har du identifierat ett tänkbart köpobjekt i Sverige? Har du funderingar kring bolagisering för avknoppning av en tillgång eller vill veta mer om företagsöverlåtelser av ett eller annat slag? Eller vill du bara förbereda dig inför en kommande affärstransaktion? Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!

m&a@hellstromlaw.com
08-22 09 00