Fastighet och miljö

Hellströms fastighetsgrupp är en av de ledande i Sverige. Fastighetsgruppen har specialistkompetens inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt samt miljörätt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att skapa och strukturera klientanpassade lösningar med högsta kvalitet. Vi arbetar med stort engagemang och drivs av ett genuint intresse för juridik och fastighetsbranschen för att skapa mervärde för våra klienter.

Hellström tillhandahåller juridisk rådgivning vid komplicerade och omfattande fastighetstransaktioner. Vi blir ofta engagerade på ett tidigt stadium och diskuterar upplägg och strukturer. Vi är med vid förhandlingar, upprättar köp- och överlåtelsehandlingar samt övriga för transaktionen nödvändiga dokument.

Vi lämnar dagligen rådgivning i hyresrättsliga frågor, upprättar hyreskontrakt och företräder i avtalsförhandlingar, medlingsförfaranden i hyresnämnd samt tvister i domstol. Vi tillhandahåller miljörättslig rådgivning, utför rättsutredningar och agerar ombud i skadeståndsprocesser, tillståndsmål samt andra mål och ärenden vid domstolar och myndigheter. Vi har även lång erfarenhet i frågor som rör arrende, servitut och fastighetsbildning.

Hellströms klienter utgörs av börsnoterade företag, större och mindre fastighetsbolag, banker, organisationer, kommuner, kommunala bolag och bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
realestate@hellstromlaw.com
08-22 09 00