Entreprenadrätt

Entreprenad-, konsult- och fastighetsrätt är ett av de snabbast växande specialistområdena i den svenska advokatbranschen. Områdets komplexitet, tekniska frågeställningar och olikheter jämfört med övrig avtalsrätt innebär att den som har med sig rätt erfarenhet och specialistkunskaper får fördel gentemot sina avtalsparter.

Hellström har idag en etablerad och erfaren entreprenadrättsgrupp som tillsammans med advokatbyråns övriga verksamhetsområden, främst fastighetsgruppen och upphandlingsgruppen, ger Hellströms klienter ett komplett stöd i samtliga frågor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Hellströms entreprenadjurister arbetar uteslutande med entreprenad- och fastighetsjuridik. Vi agerar som ombud för stora och mindre byggbolag, entreprenörer, konsulter, offentliga och privata beställare, samt övriga aktörer inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Bland våra klienter finns både svenska och internationella bolag som verkar på den svenska marknaden.

Entreprenadgruppen kan bistå er med erfarenhet i allt från exploatering av mark, anbudslämnande, support genom hela byggprocessen, till försäljning eller förvaltning av den färdiga fastigheten. Det kan handla om stöd och granskning i samband med anbud eller avtal, hantering av löpande juridiska och avtalsrättsliga frågeställningar under entreprenaden eller att företräda våra klienter i entreprenadtvister inför domstol och i skiljeförfaranden. Vi är även med och utbildar klientens egen organisation i hanteringen av de dagliga entreprenadrättsliga frågor som vi vet förekommer i projekten.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
construction@hellstromlaw.com
08-22 09 00