Verksamhetsområden

Hellström är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vår uppgift är att med utgångspunkt i gällande rätt företräda våra klienters affärsintressen på bästa sätt. Grunden för vår verksamhet är en bred och djup kunskap om de civilrättsliga och förvaltningsrättsliga regelverk som ligger till grund för all affärsverksamhet.