IT och media

IT, telekom och media har under en lång tid tagit större plats i vår vardag och branschen är i konstant utveckling. Appar till smartphones säljs i rekordtakt, ibland utan att innehålla standardiserade avtalsvillkor. Mobila musiktjänster, webbaserade handelstjänster och elektroniska dokument blir allt vanligare, vilket sätter frågor som upphovsrätt, personuppgifter och IT-säkerhet mer i fokus än tidigare.

Hellström har en stark kompetens och en bred erfarenhet av de affärsmässiga krav och risker som gör sig gällande inom IT-, telekom- och mediabranschen. Vi tillhandahåller löpande rådgivning och affärsmässigt stöd till våra klienter både i Sverige och utomlands. Hellströms advokater arbetar nära ett globalt nät av advokatbyråer för att kunna bistå med internationell kompetens i gränsöverskridande frågor. Vi har en lång vana att bland annat dokumentera IT-upphandlingar, bistå vid förvärv- och finansieringsprocesser samt genomföra avtalsförhandlingar. IT-branschen väcker även frågor om behandling av personuppgifter enligt den s.k. personuppgiftslagen samt konkurrensfrågor.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
info@hellstromlaw.com 
08-22 09 00