Fastighet och entreprenad

Hellströms jurister arbetar på daglig basis med klienter inom fastighets- och byggbranschen.

Hellström hjälper till med fastighetstransaktioner, genomför due diligence, upprättar köp- och överlåtelsehandlingar och övriga för transaktionen nödvändiga dokument. Vi hjälper våra klienter i byggfrågor och i entreprenadtvister. Vi har även stor erfarenhet av hyresfrågor och lämnar daglig hyresrättslig rådgivning, företräder i hyresförhandlingar och hyrestvister, upprättar hyreskontrakt mm. Hellström har djup erfarenhet även i arrendefrågor och frågor rörande fastighetsbildning.

Kontakta oss, så får vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!
info@hellstromlaw.com
08-22 09 00