En arbetsdag hos oss

Som biträdande jurist på Hellström får man direkt en nyckelroll i verksamheten.

En vanlig arbetsdag inleds med avstämningar, uppdateringar och juristmöten med delägarna. Arbetsuppgifterna under dagen är olika från dag till dag men innebär alltid en prövning av den juridiska kompetensen. Biträdande jurister på Hellström blir ofta tilldelade visst ansvar gentemot klienten som innebär all hantering från möten och korrespondens till leverans och avstämning. Detta sker dels i samråd med den ansvarige delägaren och dels på egen hand allteftersom den biträdande juristen blir mer erfaren. Arbetsuppgifterna är av varierande karaktär och man har goda möjligheter att påverka arbetsbördan. Ett stort eget ansvar ger möjlighet till personlig utveckling.