Har ditt företag gjort anmälan om verklig huvudman?

En ny lag (”Lag om registrering av verkliga huvudmän”) trädde i kraft den 1 augusti 2017. Lagen innebär att alla företag (t.ex. aktiebolag) är skyldiga att till Bolagsverket anmäla uppgift om huruvida företaget har en ”verklig huvudman” och, om så är fallet, vem denna person är (eller, om de är flera, vilka dessa personer är). Om det inte finns någon verklig huvudman så ska även det anmälas.

Anmälan till Bolagsverket ska göras elektroniskt och måste göras senast den 1 februari 2018, därefter är anmälan avgiftsbelagd.

Är du osäker på om din verksamhet är undantaget från anmälningskravet, behöver du vårt bistånd med att fastställa vem som är verklig huvudman eller har du frågor kring hur man gör anmälan?

Kontakta oss på:
08-22 09 00
corporate@hellstromlaw.com