Hellström Advokatbyrå välkomnar ny biträdande jurist!

Hellström välkomnar vår nya medarbetare Linn James till advokatbyrån!  Linn kommer närmast från tingstjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt. Linn kommer att ingå i våra kompetensgrupper tvistlösning och konkurrensrätt.