Sänkt kapitalkrav för privata aktiebolag till 25 000 kronor


Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om att sänka det lägsta tillåtna aktiekapitalet från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2020 och syftar till att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Enligt riksdagen främjar förslaget företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalkrav än i andra sektorer.

För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat från och med den 1 januari 2020 och framåt. Befintliga aktiebolag kommer att från och med 1 januari 2020 kunna sänka sitt aktiekapital till 25 000 kronor. Har du frågor kring att starta företag eller behöver du vårt bistånd med minskning av aktiekapitalet?  Kontakta oss på: 08-22 09 00 corporate@hellstromlaw.com

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/...