Obligationsvillkor

Efter att tilläggsavtal undertecknats den 9 maj 2019 publiceras härmed nu gällande sammanställd version av villkor för obligationslån lämnade till Georges & Rico Invest AB, obligationslån 2018/2023 (ISIN: SE0011414705). 

Distribution av detta dokument och erbjudandet av obligationerna kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Personer som får detta dokument i sin besittning måste därför informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner.