I vår håller Hellströms specialister på entreprenadrätt kurser i samarbete med PartnerConcept

Grundkurs Entreprenadrätt – AB 04, ABT 06, ÄTA-hantering kommer att hållas den 13 april och den 16 maj på Elite Plaza Hotel i Stockholm. För mer information om kurserna besök PartnerConcept på www.partnerconcept.se/entreprenad eller kontakta advokaterna Fredrik Ulvenfalk Berg och Gustaf Cederschiöld på construction@hellstromlaw.com.