Vi på Hellström Advokatbyrå är glada att få välkomna Mina Gholiof och Tina Aspe som biträdande jurister till byrån
Mina kommer närmast från en tjänst som bolagsjurist på Bayer AB. Mina kommer att ingå i verksamhetsgrupperna arbetsrätt, bolags- och finansieringsrätt samt konkurrensrätt. Tina kommer närmast från en biträdande juristtjänst på KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Tina kommer att ingå i verksamhetsgrupperna bolags- och finansieringsrätt, företagsöverlåtelser samt rekonstruktioner.