Hellström välkomnar Kristoffer Clausen in i partnerkretsen på kontoret i Stockholm.


Kristoffer Clausen ingår i Hellströms grupp för tvistelösning och är specialiserad på kommersiella tvister. Han företräder dagligen företag och institutioner i domstolsprocesser och skiljeförfaranden och har framgångsrikt hanterat tvister inom en rad olika kommersiella områden, både omfattande och mediala. Utöver renodlad tvistelösning arbetar Kristoffer Clausen med fastighets- och entreprenadrätt och kommersiella förhandlingsfrågor.

”Jag har alltid strävat efter att bli partner och är mycket glad idag. Jag trivs väldigt bra på byrån och detta är ett kvitto på att man gör något som uppskattas. Jag ser fram emot att fortsätta att driva byråns processer och att ligga i framkant i denna del av byråns verksamhet.” säger advokaten Kristoffer Clausen.

”Vi är såklart mycket nöjda idag. Kristoffer Clausen är utomordentligt skicklig, han har en gedigen processerfarenhet från överrätt och hanterar en mängd stora tvister på advokatbyrån, det är ett naturligt och viktigt steg att han nu tar ett formellt kliv upp inom byrån, att han är med och bestämmer och formar byråns framtid.”, säger Mats Hellström, grundare och Managing Partner.

Kristoffer Clausen har varit verksam i Hellströms tvistelösningsgrupp sedan 2013 och var dessförinnan hovrättsfiskal.